پوشش تکمیل درمان در بیمه عمر پاسارگاد

یکی از بهترین پوشش های بیمه عمر پاسارگاد پوشش پوشش تکمیل درمان در بیمه عمر پاسارگاد می باشد. پوشش تکمیل درمان در بیمه عمر پاسارگاد در بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد یا به اختصار بیمه عمر پاسارگاد ، با همکاری شرکت بیمه کمک رسان…

پوشش بیماریهای خاص در بیمه عمر پاسارگاد

ما به یکی از پوشش های بیمه های عمر و تامین آتیه رسیدیم. پوشش بیماریهای خاص در بیمه عمر پاسارگاد بيمه گر براساس پرسشنامه و پيشنهاد تکمیل شده توسط بيمه گذار موافقت می نمايد چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه به هر یک از بیماریهای مندرج…

سود تضمینی و مشارکت در منافع بیمه عمرپاسارگاد

سود تضمینی و مشارکت در منافع بیمه عمرپاسارگاد شایدد برای شما سود تضمینی و مشارکت در منافع بیمه عمرپاسارگادجالب باشد که بدانید چیست؟ در شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس قوانین بیمه مرکزی، بیمه عمر و تامین آتیه دارای سود تضمینی 16% درصد هستند…

معافیت مالیاتی بیمه عمر پاسارگاد

معافیت مالیاتی بیمه عمر پاسارگاد آیا می دانید معافیت مالیاتی بیمه عمر پاسارگاد را ؟ سرمایه های پرداختی در بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد از هرگونه مالیات معاف هستند . به این ترتیب شما بیمه گذاران عزیز میتوانید از سرمایه های…

حق بیمه عمر جز هزینه های قابل قبول مالیاتیست

حق بیمه عمر جز هزینه های قابل قبول مالیاتیست پس بیمه عمر مالیات ندارد این مزیت الزاما مربوط به بیمه گذار است. به استناد اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی از سال 1393 پرداخت های مربوط به بیمه عمر و تامین آتیه توسط بیمه…

تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد

تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد بعد از اینکه شما بیمه عمر و تامین آتیه را تهیه کردین نوبت به تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد می رسد. بیمه عمر و تامین آتیه با پرداخت حق بیمه از سوی شما به عنوان بیمه گذار و…

پوشش آتش سوزی بیمه عمر پاسارگاد

پوشش آتش سوزی برای خیلی از دوستان ضروری هست. امکان قرار دادن سپرده و دریافت پوشش آتش سوزی بیمه عمر پاسارگاد شرکت بیمه پاسارگاد این امکان را برای شما فراهم نموده است تا مبلغی را به عنوان سپرده در بیمه عمر و تامین آتیه قرار دهید. سود مبلغ…

پوشش از کارافتادگی در بیمه عمر پاسارگاد

پوشش از کارافتادگی در بیمه عمر پاسارگاد پوشش از کارافتادگی در بیمه عمر پاسارگاد یک پوشش خیلی ضروری به حساب می آید ما امروز این پوشش مهم را برای شما معرفی می کنیم. بيمه پاسارگاد بنابر پرسشنامه و پيشنهاد تکمیل شده توسط بيمه گذارو…

تسهیلات وام بیمه عمرشرکت بیمه پاسارگاد

امروز یکی دیگر از بیمه عمر و تامین آتیه را بیان می کنیم استفاده از تسهیلات وام بیمه عمرشرکت بیمه پاسارگاد شرکت بیمه پاسارگاد این امکان را فراهم کرده است که شما بیمه گذاران محترم بتوانید از اندوخته بیمه عمر خود وام دریافت کنید. در این حالت…

بیمه عمر کسبه

بیمه عمر کسبه? شما از بیمه عمر کسبه چی می دانید؟ کسبه مصداق بارز خویش فرمایی هستند و ریسکهای خاص خود را دارند. اما بیمه عمر چگونه میتواند به افزایش سطح رفاه و آسایش کسبه که ضربان اقتصادی کشور را در دست دارند کمک کند پوشش از کار…