گروه مالی پاسارگاد

0

برای خیلی از عزیزان مهم هست بدانند گروه مالی پاسارگاد از چه چیزهای تشکیل شده است؟

گروه مالی پاسارگاد

بیمه پاسارگاد یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران است که در سال ۱۳۸۵ توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد. بیمهٔ پاسارگاد در شاخه‌های اشخاص، اتومبیل، مهندسی، مسئولیت، باربری، آتش سوزی خدمات بیمه‌ای ارائه می‌کند .

محدوده فعالیت شرکت را موضوعات زیر تشکیل می‌دهد :

انجام عملیات بیمه مستقیم در انواع رشته‌های اموال، اشخاص و مسئولیت بر اساس پروانه‌های فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ایران.تحصیل پوشش بیمه اتکایی در رابطه با بیمه نامه‌های صادره

سرمایه‌گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته‌های قانونی و فنی با رعایت ضوابط پیش بینی شده در مصوبات شورای عالی بیمه

سایر شرکتهای گروه مالی پاسارگاد شامل موارد زیر هستند:

منبع: وب سایت رسمی شرکت بیمه پاسارگاد

Leave A Reply

Your email address will not be published.