آئین نامه های بیمه مرکزی

0

آئین نامه های بیمه مرکزی

وظیفه بیمه مرکزی چیست؟

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در تلاش است تا با تكيه بر تجربه چندين ساله و دانش فني كارشناسان و مديران خود، رسالتي را كه به موجب قانون برعهده اين سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظايف و اختيارات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران طبق قانون مذكورعبارت است از:
– تهية آيين‌نامه‌ها و مقررات براي حسن اجراي امر بيمه
– تهيه اطلاعات لازم از عملكرد‌مؤسسات بيمه فعال در بازار بيمه ايران
– انجام بيمه‌هاي اتكايي اجباري
– ‌ قبول يا واگذاري بيمه‌هاي اتكايي به مؤسسات بيمه داخلي يا خارجي
– ‌ ارشاد، هدايت ونظارت برمؤسسات بيمه و حمايت از آنهابراي‌حفظ سلامت بازار بيمه
– ‌ تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور بيمه اتكايي .

برای دسترسی به تمام آئین نامه های بیمه مرکزی به وب سایت رسمی بیمه مرکزی مراجعه فرمایید.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.