ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد

0

بسیاری از شما براتون مهم هست که بدانید ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد چیست؟

چون می خواهید به آن تکیه کنید و اعتماد کنید.

ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)

درصد مالکیت تعداد سهام تاریخ تولد_ثبت کد ملی/شماره ثبت نوع شخصیت  نام و نام خانوادگی(نام شرکت/موسسه) ردیف
۲۰ ۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۴/۰۶/۱۳ ۲۵۴۳۰۰ حقوقی شرکت بانک پاسارگاد(سهامی عام) ۱
۱۹٫۲۲ ۶۵۳,۷۲۷,۱۲۶ ۱۳۸۴/۰۷/۰۴ ۲۵۵۷۵۶ حقوقی شرکت سرمایه گذاری پارس حافظـ(سهامی خاص) ۲
۴٫۹۶ ۱۶۸,۷۷۵,۰۰۰ ۱۳۸۷/۰۶/۳۰ ۳۳۲۵۰۶ حقوقی شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص ) ۳
۴٫۱۳ ۱۴۰,۳۴۳,۷۶۳ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۴۳۳۲۶۷ حقوقی شرکت نسیم تجارت فردا(سهامی خاص ) ۴
۴٫۰۶ ۱۳۷,۹۵۶,۱۸۹ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ ۴۳۲۳۸۵ حقوقی شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص ) ۵
۴٫۰۲ ۱۳۶,۷۹۲,۴۱۰ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ ۴۳۹۹۶۷ حقوقی شرکت ارمغان تجارت پایدار(سهامی خاص ) ۶
۳٫۹۴ ۱۳۳,۹۳۷,۱۳۷ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۴۵۶۱۲۴ حقوقی شرکت دانش گستران آتی ساز پویا(سهامی خاص) ۷
۳٫۷۳ ۱۲۶,۹۲۴,۸۸۴ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۷۵ حقوقی شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص ۸
۳٫۶۲ ۱۲۳,۲۴۹,۲۴۱ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۸۵ حقوقی شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص ) ۹
۳٫۰۴ ۱۰۳,۳۱۱,۵۱۵ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۴۵۷۲۲۶ حقوقی شرکت نیک اندیشان سروش فجر(سهامی خاص ) ۱۰
۲٫۹۷ ۱۰۱,۱۱۵,۶۸۳ ۴۶۳۱۳ حقوقی موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد ۱۱
۲٫۲۹ ۷۸,۰۳۰,۲۱۹ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۵۳ حقوقی شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد(سهامی خاص) ۱۲
۲ ۶۸,۰۴۰,۰۰۰ ۱۳۷۵/۰۸/۰۶ ۹۱۹۰ حقوقی موسسه بنیادفرهنگی مصلی نژاد ۱۳
۱٫۱۵ ۳۹,۲۶۸,۸۴۰ ۱۳۳۱/۱۲/۲۹ ۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱ حقیقی  سهامدار حقیقی ۱۴
۱ ۳۴,۰۲۰,۰۰۰ ۱۳۷۳/۰۱/۲۱ ۲۵۴۰ حقوقی شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص ) ۱۵
۵٫۷۲ ۱۹۴,۷۱۴,۶۳۶ سایر سهامداران حقوقی
۱۴٫۱۵ ۴۸۱,۳۹۳,۳۵۷ سهامداران حقیقی
۱۰۰ ۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ جمع

منبع: وب سایت رسمی بیمه پاسارگاد

Leave A Reply

Your email address will not be published.