بیمه عمر کارگران

0

بیمه عمر کارگران

ما امروز در مورد بیمه عمر کارگران صحبت می کنیم

شما از بیمه عمر کارگران چه می دانید؟

آیا میدانستید سالانه بیش از 350 میلیون حادثه شغلی در جهان روی میدهد؟

بیش از 20 هزار حادثه شغلی در ایران روی میدهد؟

بیش از 11 % این حوادث به از کار افتادگی کارگران منجر میشود؟

یکی از مهم ترین اقشار فعال در هر جامعه ای کارگران هستند. بر اساس قانون ، کارفرمایان برخی� انواع شرایط احتیاطی را در محیط کار، مانند کلاه ایمنی ، دستور العمل و …. را برای کارگران مهیا می نمایند. یکی دیگر از انواع این اقدامات کارفرمایان، اقدام به تهیه بیمه نامه حادثه یا مسئولیت برای کارگران است. اما سوال اینجاست که آیا این اقدامات کافی است؟

با توجه به معضلات رفاهی کارگران جامعه پاسخ سوال فوق روشن است. اما بیمه عمر پاسارگاد چه فوایدی برای کارگران عزیز دارد؟

پوشش از کار افتادگی و هزینه های پزشکی مربوطه وفوت بر اثر حادثه
در بیمه عمر پاسارگاد حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشي از يک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بيمه شده و ذينفعان بروز کرده و منجر به جرح ، نقص عضو ، از کار افتادگی و يا فوت بيمه شده گردد . شما با پرداخت اولین قسط از حق بیمه و صدور بیمه عمر و تامین آتیه در برابر حوادث ناگوار بیمه خواهید شد. این پوشش برای افراد دارای سن بالاتر از 12 سال به بالا بطور کامل فعال خواهد شد.

پوشش تکمیلی درمان و بیماریهای خاص در بیمه عمر
آیا میدانید که سالانه بیش از 200 میلیون نفر در جهان با بیماریهای ناشی از کار درگیر هستند؟ بیمه عمر پاسارگاد در بخش پوشش تکمیلی درمان و بیماری های خاص نیز میتواند کمک حال شما کارگران عزیز باشد

تامین مالی در مواقع نیاز
همه میدانیم که حقوق مصوب وزارت کار برای تامین سطح مناسبی از رفاه برای خانواده های کارگران کافی نیست و اغلب کارگران در برهه های مختلف زندگی که نیاز به تامین اعتبارات مالی دارند با معضلات پیچیده ای روبرو میشوند در اینجا طرح پرداخت وام از محل اندوخته بیمه عمر نیز میتواند در بسیاری از مسائل مالی مانند خرید وسائل منزل ، خودرو ، تحصیل فرزندان و حتی خرید منزل به عنوان کمک هزینه در کمتر از یک هفته بدون نیاز به ضامن در اختیار کارگران قرار گیرد.

تامین مالی در زمان بازنشستگی
ویژگی فوق العاده بیمه عمر اینست که کارگر بیمه شده در طول مدت بیمه نامه علاوه بر اینکه از تمامی پوششها برخوردار است اندوخته بیمه نامه او نیز با سود تضمینی رشد کرده و در زمان بازنشستگی شرکت بیمه بازپرداختی چندین برابر تمام حق بیمه های پرداختی او در طی این سالها خواهد داشت که در شروع دوران بازنشستگی بسیار مفید خواهد بود. علاوه بر این شما میتوانید در هر زمان که تصمیم نهایی را گرفتید نسبت به بازخرید بیمه نامه و دریافت اندوخته آن اقدام نمایید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.