بیمه عمر گروهی سازمانی

0

بیمه عمر گروهی سازمانی

ما امروز برای شما بیمه عمر سازمانی اماده کرده ایم.

حیات هر سازمانی وابسته به تلاش کارکنان آن سازمان بوده وعمکرد کارکنان در گرو امید به آینده است. در این راستا بیمه عمر بعنوان یک ابزار در اختیار مدیران مجموعه ها قرار دارد.

انواع طرح های مختلفی بیمه ای توسط سازمان های بزرگ و کوچک برای کارکنان وجود دارد که برخی از آنها بر اساس قانون کار الزامی است. آیا تمام آنچه قانون کار در زمینه بیمه در نظر گرفته نقش انگیزشی دارد؟

به نظر می رسد که طرح های بیمه ای قانونی می توانند نگهدارنده شرایط مطلوب باشند اما اگر شما به دنبال بالندگی و بخشیدن انگیزه رشد به کارکنان سازمان خود باشید ، و یا اگر هنوز و به هر دلیل طرح بیمه ای اختیار نکرده اید ، می توانید بیمه عمر پاسارگاد را در قالبی طرحی گروهی برای کارکنان خود در نظر گرفته و تنها با پرداخت درصد کمی از حقوق کارکنان از مزایای آن به نفع سازمان و کارکنان استفاده نمایید. در ادامه تنها به مزایای کلی بیمه عمر پاسارگاد برای کارکنان اشاره میکنیم :

پوششهای از کار افتادگی و حادثه
پوشش بیماریهای خاص
پوشش درمان تکمیلی
دریافت وام از محل اندوخته بیمه
تخفیف در بیمه های اموال
تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه
سود تضمینی وسود حاصل از مشارکت در منافع
معافیت مالیاتی
توضیح کامل این موارد را میتوانید در صفحه مزایای بیمه عمر پاسارگاد ملاحظه فرمایید.

در این طرح با توجه به اینکه گروهی از کارکنان به عنوان بیمه شده در نظر گرفته می شوند به شیوه های مختلف می توان سودآوری بیمه عمر را ،هم برای کارکنان و هم سازمان ، بالاتر برد. در این حالت شرکت بیمه پاسارگاد با ارائه طرح های تخفیفی می تواند بیمه عمر کارکنان را جذاب تر کرده و به این ترتیب هزینه های بیمه ای کمتری را خواهید پرداخت.

Leave A Reply

Your email address will not be published.