تسهیلات وام بیمه عمرشرکت بیمه پاسارگاد

0

امروز یکی دیگر از بیمه عمر و تامین آتیه را بیان می کنیم
استفاده از تسهیلات وام بیمه عمرشرکت بیمه پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد این امکان را فراهم کرده است که شما بیمه گذاران محترم بتوانید از اندوخته بیمه عمر خود وام دریافت کنید. در این حالت بیمه عمر و پوشش های آن به قوت خود باقی خواهد ماند.
دریافت وام بر اساس ارزش بازخرید بیمه عمر و تامین آتیه یکی از تسهیلاتی است که خریداری این بیمه ها در اختیار شما قرار میدهد. بر این اساس شما می توانید تا سقف 90% ارزش بازخرید بیمه عمر خود بدون تشریفات اداری و ضامن وام دریافت نمایید .
برای این امر تنها کافی است که بیمه گذار بیمه نامه درخواست مربوطه را تکمیل و درخواست خود را مطرح نماید و نیاز به هیچ ضامنی نخواهد بود. بهره مربوط به این تسهیلات وام تنها 4% بیشتر از سود تضمینی بیمه عمر و تامین آتیه خواهد بود.
این تسهیلات این امکان را در اختیار شما قرار میدهد تا در هر زمانی که بخواهید بتوانید از اندوخته بیمه نامه استفاده نمایید و در عین حال بیمه نامه و پوشش های آن همچنان به قوت خود باقی بماند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.