پوشش آتش سوزی بیمه عمر پاسارگاد

0

پوشش آتش سوزی برای خیلی از دوستان ضروری هست.

امکان قرار دادن سپرده و دریافت پوشش آتش سوزی بیمه عمر پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد این امکان را برای شما فراهم نموده است تا مبلغی را به عنوان سپرده در بیمه عمر و تامین آتیه قرار دهید. سود مبلغ سپرده برابر با 19 درصد خواهد بود.

ضمنا هنگامی که شما مبلغی را علاوه بر مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده در بیمه نامه خود قرار می دهید شرکت بیمه پاسارگاد پوشش آتش سوزی منزل مسکونی را به عنوان هدیه به شما ارائه خواهد نمود و شما تا مادامی که سپرده خود را درون بیمه

نامه حفظ می نمایید از این پوشش آتش سوزی بهره مند خواهید بود.

به این ترتیب این مبلغ سپرده به رشد سرمایه های بیمه عمر کمک خواهد کرد. از سوی دیگر شما می توانید به درخواست خود این مبلغ را از بیمه عمر خود خارج نمایید که شامل ارزش بازخرید نخواهد شد و معادل همان مبلغ به شما پرداخت خواهد

شد و بیمه عمر نیز بدون سپرده به قوت خود باقی خواهد ماند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.