تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد

0

تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد

بعد از اینکه شما بیمه عمر و تامین آتیه را تهیه کردین نوبت به تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد می رسد.
بیمه عمر و تامین آتیه با پرداخت حق بیمه از سوی شما به عنوان بیمه گذار و پذیرش شرایط آن و صدور بیمه نامه آغاز می شود. شما می بایست حق بیمه اولیه را به حساب شرکت بیمه پاسارگاد واریز نمایید. پس از صدور بیمه عمردفترچه ای جهت پرداخت های آتی همراه با بیمه نامه در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا حق بیمه های بعدی که نحوه پرداخت اقساط آن به انتخاب شما تعیین شده اند بر اساس شناسه قبض و پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
کمترین میزان حق بیمه 200.000 ریال است و برای آن هیچ سقفی وجود ندارد بنابراین شما میتوانید بسته به نیاز و شرایط مالی خود میزان حق بیمه مورد نظر را پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید نحوه پرداخت حق بیمه عمر را با توجه به فرم پرسشنامه به صورت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و یکجا انتخاب نمایید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.