سود تضمینی و مشارکت در منافع بیمه عمرپاسارگاد

0

سود تضمینی و مشارکت در منافع بیمه عمرپاسارگاد

شایدد برای شما سود تضمینی و مشارکت در منافع بیمه عمرپاسارگادجالب باشد که بدانید چیست؟

در شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس قوانین بیمه مرکزی، بیمه عمر و تامین آتیه دارای سود تضمینی 16% درصد هستند که در انتهای مدت بیمه عمر بر اساس جدول سرمایه ها قابل پرداخت خواهد بود. در کنار این سود تضمینی شما از مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری ها به طور سالیانه برخوردار خواهید شد که روند این بخش از تعلق سود ها طی سال های 90 ، 91 و 92 و 93 به ترتیب 17% ، 20 % ، 20% و 22% بوده است.
ضمنا در این بیمه نامه ها امکان قرار دادن مبلغی به عنوان سپرده وجود دارد که سود تضمینی این وجوه 16% خواهد بود. بدیهی است که قرار دادن مبلغ سپرده علاوه بر سودآور تر شدن بیمه عمر و تامین آتیه موجب می شود تا شما از پوشش های بیمه ای بالاتری نیز برخوردار شوید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.