بیمه عمر زنان خانه دار

ما امروز برای شما بیمه عمر زنان خانه دار آماده کرده ایم. شما از بیمه عمر زنان خانه دار چه می دانید؟ زنان خانه دار رکن اصلی اولین نهاد اجتماعی یعنی خانواده هستند. اما با وجود این نقش مهم اجتماعی چه تدابیری برای حفظ امنیت و آسایش زندگی…

بیمه عمر پرسنل نظامی و انتظامی

ما امروز بیمه عمر پرسنل نظامی و انتظامی را برای شما آماده کرده ایم. شما از بیمه عمر پرسنل نظامی و انتظامی  چه می دانید؟ بیمه عمر چگونه میتواند به افزایش سطح رفاه و آسایش زندگی پرسنل نظامی و انتظامی کمک کند؟ در ادامه با بیان برخی از…

بیمه عمر گروهی سازمانی

بیمه عمر گروهی سازمانی ما امروز برای شما بیمه عمر سازمانی اماده کرده ایم. حیات هر سازمانی وابسته به تلاش کارکنان آن سازمان بوده وعمکرد کارکنان در گرو امید به آینده است. در این راستا بیمه عمر بعنوان یک ابزار در اختیار مدیران مجموعه ها…

بیمه عمر کودکان

بیمه عمر کودکان ما امروز برای شما بیمه عمر کودکان را آماده توضیح می دهیم. چه تعداد از افراد جامعه به این سوال پاسخ مثبت میدهند : آیا اگر به شما در ابتدای جوانی سرمایه هنگفتی پرداخت میشد مسیر زندگیتان بهتر دنبال میشد؟ کودکان…

بیمه عمر کارگران

بیمه عمر کارگران ما امروز در مورد بیمه عمر کارگران صحبت می کنیم شما از بیمه عمر کارگران چه می دانید؟ آیا میدانستید سالانه بیش از 350 میلیون حادثه شغلی در جهان روی میدهد؟ بیش از 20 هزار حادثه شغلی در ایران روی میدهد؟ بیش از 11…

بیمه عمر کارمندان

بیمه عمر کارمندان شما از بیمه عمر کارمندان چه می دانید؟ چرا ما بیمه عمر پاسارگاد را به کارمندان دولتی و غیر دولتی پیشنهاد میکنیم؟ مزایا و ویژگیهای بیمه عمر چه کمکی میتواند به سطح رفاه و آسایش زندگی این قشر مهم از جامعه داشته باشد؟…

بیمه عمر زمانی مانده بدهکار شرکت بیمه پاسارگاد

ما امروز برای شما بیمه عمر زمانی مانده بدهکار را آماده کرده ایم و کامل معرفی می کنیم بیمه عمر زمانی مانده بدهکار شرکت بیمه پاسارگاد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ زﻣﺎﻧﯽ وام ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎر برای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﻮت ( ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ…

بیمه عمر زمانی پاسارگاد

بیمه عمر زمانی پاسارگاد بیمه عمر زمانی پاسارگاد چیست؟ بیمه عمر زمانی شرکت بیمه پاسارگاد پوشش بیمه عمر زمانی بیمه شدگان در مقابل خطرات فوت آنان ( فوت به هر علت ) میباشد که به صورت گروهی (سازمانی ) توسط بیمه گذار صورت میگیرد ما…

بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد

بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد شما از بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد چه می دانید؟؟ ما چه نیازی به بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد داریم؟؟ با توجه به شرایط اقتصادی و تمامی راهکارهایی که برای تامین آینده کارکنان زحمت کش سازمانها اندیشیده شده…