Browsing Tag

بیمه

حساب flickr بیمه 360

بنام خدا حساب flickr بیمه 360 افتتاح شد. دوستان می توانند استفاده کنند. https://www.flickr.com/photos/bime360/

شرایط جذب نماینده رسمی بیمه عمر

شرکت بیمه پاسارگاد به منظور گسترش عرضه خدمات بیمه ای خود در زمینه فروش حرفه ای بیمه های عمر و تامین آتیه پس از مصاحبه حضوری و موفقیت در دوره آموزشی مربوطه، تعداد محدودی از متقاضیان واجد شرایط زیر را به همکاری دعوت می نماید. شرایط متقاضیان…

پوشش حادثه در بیمه عمر پاسارگاد

پوشش حادثه در بیمه عمر پاسارگاد یک نیازهای هر مرد و زنی می باشد. و خدا را شکر می کنیم که بیمه های عمر کشور از جمله بیمه پاسارگاد این پوشش را دارد. بيمه گر براساس پرسشنامه و پيشنهاد تکميل شده توسط بيمه گذار طبق شرايط عمومی بيمه حوادث شخصی…

پوشش تکمیل درمان در بیمه عمر پاسارگاد

یکی از بهترین پوشش های بیمه عمر پاسارگاد پوشش پوشش تکمیل درمان در بیمه عمر پاسارگاد می باشد. پوشش تکمیل درمان در بیمه عمر پاسارگاد در بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد یا به اختصار بیمه عمر پاسارگاد ، با همکاری شرکت بیمه کمک رسان…

پوشش بیماریهای خاص در بیمه عمر پاسارگاد

ما به یکی از پوشش های بیمه های عمر و تامین آتیه رسیدیم. پوشش بیماریهای خاص در بیمه عمر پاسارگاد بيمه گر براساس پرسشنامه و پيشنهاد تکمیل شده توسط بيمه گذار موافقت می نمايد چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه به هر یک از بیماریهای مندرج…

سود تضمینی و مشارکت در منافع بیمه عمرپاسارگاد

سود تضمینی و مشارکت در منافع بیمه عمرپاسارگاد شایدد برای شما سود تضمینی و مشارکت در منافع بیمه عمرپاسارگادجالب باشد که بدانید چیست؟ در شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس قوانین بیمه مرکزی، بیمه عمر و تامین آتیه دارای سود تضمینی 16% درصد هستند…

معافیت مالیاتی بیمه عمر پاسارگاد

معافیت مالیاتی بیمه عمر پاسارگاد آیا می دانید معافیت مالیاتی بیمه عمر پاسارگاد را ؟ سرمایه های پرداختی در بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد از هرگونه مالیات معاف هستند . به این ترتیب شما بیمه گذاران عزیز میتوانید از سرمایه های…

حق بیمه عمر جز هزینه های قابل قبول مالیاتیست

حق بیمه عمر جز هزینه های قابل قبول مالیاتیست پس بیمه عمر مالیات ندارد این مزیت الزاما مربوط به بیمه گذار است. به استناد اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی از سال 1393 پرداخت های مربوط به بیمه عمر و تامین آتیه توسط بیمه…